พระธรรมเทศนา โดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ กฎหมายครอบครัว-มฤดก เก่าและใหม่ เนติบัณฑิตยสภา พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงกลีบ มหิธร ท.จ., ท.ช. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2504

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)