ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การปรับลดวงเงินกู้และขยายระยะเวลาสิ้นสุดการเบิกเงินกู้สำหรับสัญญากู้ยืมเงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)