ประกาศศาลปกครอง เรื่อง คำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ อ.80/2565 ระหว่าง นายรัตน์ รัตนเพียรชัย ผู้ฟ้องคดี กับ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ผู้ถูกฟ้องคดี]

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)