ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายระยะเวลาสิ้นสุดการเบิกเงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 2)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)