ประมวลคำปราศรัย ของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสครบรอบปีแห่งการปฏิวัติ (เฉพาะที่เกี่ยวกับการคลังและภาษีอากร) : กฎหมายการคลัง : แผนพัฒนาส่วนที่เกี่ยวกับด้านรายรับ (โดยย่อ) กรมสรรพากร พิมพ์เป็นอนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาศ วันที่ 1 เมษายน 2504

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)