บางเรื่องที่คุณหลวงเขียน อนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงอรรฆพัสดุการ (สนม อรรคภัทร) ณ เมรุวัดประยูรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2516

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)