สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)