มารยาทอันเป็นวัฒนธรรมทางประเพณีของไทย พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงกลีบ มหิธร ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส พ.ศ. 2504

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)