มารยาทในการสังคมกับชาวตะวันตก พลเรือโท สวัสดิ์ คงสิริ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในการฌาปนกิจศพ คุณแม่ ช่วง คงสิริ ณ เมรุวัดอรุณราชวราราม วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2509

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)