สรุปผลการประชุม Public Policy Forum ประเด็นประเทศไทยใน10 มิติ ครั้งที่ 6 เรื่อง อนาคตประเทศไทยในมิติคนไทย 4.0: ประเด็นเพื่อพิจารณาสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)