แนวทางการเสนอคำแปรญัตติ การถอนแปรญัตติและการสงวนคำแปรญัตติร่างกฎหมายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)