การปรับปรุงพื้นที่บนทางหลวงหมายเลข 210 ถนนอุดรธานี – เมืองเลย บริเวณหน้าโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ และโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)