สรุปผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบูรณาการอุตสาหกรรมการบินกับภาคเศรษฐกิจของชาติ ส่วนเศรษฐกิจการบินสำหรับการแพทย์และดูแลสุขภาพ (Aviation Economy for Medical Care) ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา  

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)