การลดขนาดกำลังคนภาครัฐเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐระยะยาว

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)