Browsing 2.3 ผลงานของบุคลากรในสังกัดรัฐสภา by Relation "Hot Issue (มิ.ย. 2562) [พระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. 2562 ก้าวแรกของการมี \"Court Marshal\" ในระบบศาลยุติธรรมไทย]"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 2.3 ผลงานของบุคลากรในสังกัดรัฐสภา by Relation "Hot Issue (มิ.ย. 2562) [พระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. 2562 ก้าวแรกของการมี \"Court Marshal\" ในระบบศาลยุติธรรมไทย]"

Sort by: Order: Results: