การขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปสู่การปฏิบัติในสำนักกรรมาธิการ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)