ถอดบทเรียนกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ หัวข้อ เทคนิคการทำหน้าที่เลขานุการในการพิจารณาร่างกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)