รายงานสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการของส่วนราชการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)