พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)