งดการประชุมวุฒิสภา ในวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)