สรุปผลการประชุม Public Policy Forum ประเด็น \"อนาคตประเทศไทยใน 10 มิติ\" ครั้งที่ 2 เรื่อง อนาคตประเทศไทยในมิติการศึกษา วัฒนธรรม ภาษาและอัตลักษณ์ความเป็นไทย: ประเด็นเพื่อพิจารณาสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps