สรุปผลการประชุม Public Policy Forum ประเด็น "อนาคตประเทศไทยใน 10 มิติ" ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "อนาคตไทยในมิติประชากร โครงสร้างสังคม ชนบท และท้องถิ่น: ประเด็นเพื่อพิจารณาสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps