ขอให้ปรับปรุงสัญญาจ้าง และการดูแลสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร พร้อมกับปรับปรุงสวัสดิการในการดูแลด้านโภชนาการให้แก่เด็กให้ดีขึ้น

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps