แนวทางการพัฒนาเอกสารประกอบการพิจารณารายงานประจำปีขององค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจในด้านนิติบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)