ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อประชาชน เรื่อง กรณีการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคม 2 ราย คือ True และ DTAC ลดการผูกขาดระหว่างเครือข่ายโทรคมนาคม

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)