ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อประชาชนจากการควบรวมกิจการโทรคมนาคมและการค้าปลีกและการขยายตัวของทุนขนาดใหญ่ที่กระทบต่อทุนขนาดเล็กเพื่อหามาตรการคุ้มครองผู้บริโภคและทุนขนาดเล็ก

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)