วิจัยปริทัศน์ ฉบับที่ 16 (พ.ย. 2564) [การขับเคลื่อน Big Data ในองค์กรภาครัฐ]

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps