การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวและการประกาศให้พื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงบริเวณทะเลสาบพัทลุงเป็นพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps