การจัดทำองค์ความรู้การพัฒนาการสอนแบบคิดวิเคราะห์และปฏิบัติจริง (Active Learning) ที่มีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps