การแต่งตั้งกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่าง 

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)