การไม่จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps