การไม่จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)