ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติทางทะเล

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps