ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) เพื่อใช้ในภาคเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)