ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนยากจนพิเศษ และเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps