ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ใต้รางระบายน้ำริมถนนราษฎร์ยินดี หรือถนน 30 เมตร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps