ผลการพิจารณา/ผลการดำเนินการที่สอดคล้องกับรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง ไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Thailand Digital Platform) \"One Country One Platform\" ของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา 

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps