สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร ระหว่าง 30 พฤษภาคม 2544-30 มิถุนายน 2547 สมัย นายทรงศักดิ์ ทองศรี ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)