ผลการพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม เรื่อง การฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากด้านการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) (ปรับปรุงใหม่)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps