รายงานสรุปผลการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการคณะต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 นายประกอบ รัตนพันธ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สมัยที่ 1 นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สมัยที่ 2

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps