รายงานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 เรื่อง สรุปผลการดำเนิน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 9 ธันวาคม 2556) สมัย นายประกอบ รัตนพันธ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา (สมัยที่ 1) สมัย นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps