ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดตั้งบำนาญประชาชนให้กับประชาชนเมื่ออายุครบ 60 ปี ที่ไม่มีหลักประกันในเรื่องของบำนาญภายหลังเกษียณอายุ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps