ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตจังหวัดสงขลา เนื่องจากน้ำประปาไม่ได้คุณภาพและไม่เพียงพอกับความต้องการ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps