Browsing 1.9.1 รายงาน/ผลงานกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร by Relation "รายงานการพิจารณาศึกษาและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาและอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับความเดือดร้อนจากการออกพระราชกฤษฎีกาฯ และการออกกฎกระทรวงฯ ให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน และเป็นป่าสงวนแห่งชาติ"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.9.1 รายงาน/ผลงานกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร by Relation "รายงานการพิจารณาศึกษาและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาและอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับความเดือดร้อนจากการออกพระราชกฤษฎีกาฯ และการออกกฎกระทรวงฯ ให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน และเป็นป่าสงวนแห่งชาติ"


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    RSS Feeds

    Mobile Apps