เสนอรายชื่อผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps