ใครบ้างไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)