รายงานการประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะ สมัยประธานสภาผู้แทนราษฎร นายโภคิน พลกุล พ.ศ. 2548-2549

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps