รายงานการประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะ สมัยประธานสภาผู้แทนราษฎร นายโภคิน พลกุล พ.ศ. 2548-2549

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)