บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps