พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการและขั้นตอนในการอนุมัติพระราชกำหนดดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps