ขอให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามาตรการทางกฎหมายเพื่อบรรเทา แก้ไขผลกระทบอันเนื่องมาจากการที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พ้นสถานะจากรัฐวิสาหกิจ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps