การจัดทำเอกสารวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของประเทศ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)